Monthly Archives: January 2014

"Bước chân nhẹ cuối đông em cố gắng bước nhanh để đông không làm em lạnh thêm..."

Ốc Gạo

Bài hát nó hay nghe vì lời bài hát rất giống với tâm trạng của nó. Từ ngày nó mất…

“Vì người ta không thể yêu nhau, cũng không đành nói lời vĩnh biệt thế nên người ta mới thương nhau”

Thiên Trang

Rồi cứ như một thói quen khó bỏ, năm nào em cũng vài lần trở lại phố núi ngày xưa…