Monthly Archives: February 2014

Nếu có ai hỏi rằng tại sao anh và em lại yêu nhau, em sẽ mỉm cười thật nhẹ và trả lời rằng đó là nhờ bởi những bông hoa...

Răng Khểnh

Chuyện tình của anh và em bắt đầu bởi những câu chuyện về hoa và được thời gian gắn kết…